Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Πέδιλα: Υγρός Στίβος και κολύμβηση

Μπεϊντάρης Ν.

Στην κλασική κολύμβηση όσον αφορά την προπονητική είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση των πεδίλων, τα οποία εφαρμόζονται γιατί: α) μπορεί να επιτευχθεί μία δύσκολη άσκηση (π.χ. πεταλούδα), που προγενέστερα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση τους, β) δύναται να μεγιστοποιηθεί η διάνυση μακρύτερων αποστάσεων και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των κολυμβητών, γ) είναι δυνατόν να αποφευχθεί η μονοτονία της προπόνησης, δ) πιθανά ενεργοποιούνται οι μυϊκές ίνες ταχείας συστολής των σκελών (Maglischo, 2003), ε) καλλιεργείται με ευκολία η τεχνική των χεριών, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις “ποδιές”.

Στην Τεχνική κολύμβηση χρησιμοποιούνται στην προπόνηση εκτός από τα κλασικά κολυμβητικά πέδιλα και πέδιλα με μεγαλύτερο πτερύγιο για τις αγωνιστικές δραστηριότητες. Αυτά διακρίνονται σε μονό πτερύγιο (μονοπέδιλα) και διπλό πτερύγια (διπλά πέδιλα). Η χρήση τους αυξάνεται όταν πλησιάζουν οι αγώνες συνηθέστερα έως και έναν μήνα πριν. Στην Αθλητική Ναυαγοσωστική χρησιμοποιούνται πέδιλα με πτερύγια έως 65 εκατοστά.