Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Άρθρα & Συμβουλές

Κολύμβηση. Βιβλίο, Μπεϊντάρης Ν., Αθήνα, 2021.

Άσκηση και άσθμα

Ο βρογχόσπασμος που προκαλείται κατά την άσκηση είναι μία κατάσταση στην οποία η έντονη φυσική δραστηριότητα προκαλεί οξεία στένωση του αεραγωγού σε άτομα με μεγάλη αντιδραστικότητα του αεραγωγού. …

Μέθοδοι προπόνησης και αντοχή

Παρόλο το γεγονός που πολλοί συγγραφείς έχουν παραθέσει συγκεχυμένα μεθόδους που αφορούν τη μεθοδολογία προπόνησης της αντοχής στην κολύμβηση, παρακάτω αναφέρουμε το κυριότερο μοντέλο αυτών …

Ένταση, συχνότητα, διάρκεια προπόνησης

Προσδιοριστικός παράγων της εντάσεως είναι το αρχικό επίπεδο της αντοχής. Όταν λοιπόν έχουμε χαμηλό επίπεδο η ένταση θα είναι χαμηλή και τοιουτοτρόπως όταν θα έχουμε υψηλό επίπεδο η ένταση θα είναι υψηλή. …

Βοηθητικοί μέθοδοι προπόνησης

Θα πρέπει να αναφερθεί η υποξική μέθοδος προπόνησης, στην οποία ο κολυμβητής προσπαθεί να διανύσει μία απόσταση με όσο το δυνατόν λιγότερες αναπνοές είτε κολυμπώντας κανονικά είτε με υποβρύχια κολύμβηση. …

Αναερόβιο κατώφλι

Το αναερόβιο κατώφλι είναι η ανώτατη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να καταναλώσει ο οργανισμός κατά την άσκηση, πριν αρχίσει η συστηματική παραγωγή γαλακτικού οξέος. …

Διατροφή, Πίνακας Συντηρητικών με Κωδικούς Ε

Aρχείο PDF.

Πέδιλα: Υγρός Στίβος και Κολύμβηση

Στην κλασική κολύμβηση όσον αφορά την προπονητική είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση των πεδίλων, τα οποία εφαρμόζονται γιατί …

Υπερπροπόνηση

Γενικά το απαιτητικό φορτίο της αερόβιας προπόνησης ωθεί τους κολυμβητές να ξεπεράσουν τα όριά τους, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη και υπερβολική κόπωση, γνωστή και ως σύνδρομο υπερπροπόνησης. …

Τραυματισμοί και πρόληψη

Η παρούσα ανασκοπική εργασία έχει σκοπό την εξέταση των τραυματισμών στην κολύμβηση. Η σχέση της αερόβιας προπόνησης και της κολύμβησης έγκειται στο γεγονός ότι παρ’ ότι αυτή αποτελεί άριστη μορφή ασκήσεως με το χαμηλότερο δείκτη συχνότητας τραυματισμών, συγχρόνως αποτελεί και παράγοντα κινδύνου κυρίως για τους αθλητές υψηλού επιπέδου. …

Αρχές προπόνησης

Οι δέκα σημαντικότερες αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται η αερόβια προπόνηση, σύμφωνα με αρκετούς συγγραφεί (όπως οι Fritz Zintl, Σ. Τζιωρτής, Γ. Νικολόπουλος, D. Harre) και οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυνδέονται είναι οι εξής: …

Μυϊκές κράμπες

Στην αθλητική πρακτική η κράμπα προκαλείται από μειωμένη ροή του αίματος στους λειτουργούντες μυς και αποδίδεται στην αδιάκοπη απελευθέρωση ασβεστίου στα μυϊκά ινίδια από το σαρκοπλασματιό δίκτυο (Κλεισούρας, Εργοφυσιολογία, 1997). Μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη …

Αερόβια προπόνηση: φυσιολογικές προσαρμογές και καρδιακή λειτουργία

Εισαγωγή. Ερευνήθηκαν τα οφέλη της αερόβιας προπόνησης στις φυσιολογικές προσαρμογές και στην καρδιακή λειτουργία, με σκοπό να προσδιοριστεί το εύρος των μεταβολών τους. Μέθοδος. Από την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων (pubmed, scopus, sport discus, Heal-link), μελετήθηκαν 77 πρωτότυπα άρθρα και 8 βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. …

Διατροφή

Η διατροφή των κολυμβητών αερόβιων αγωνισμάτων είναι πολύ σημαντική, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι είμαστε ότι τρώμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά του λίπους ως πηγή ενέργειας μεγαλώνει τόσο, όσο αυξάνει και η χρονική διάρκεια της ασκήσεως. Τα λίπη λοιπόν αποτελούν …

Συνεχόμενη και διαλειμματική μέθοδος

Η συνεχής προπόνηση έχει το πλεονέκτημα ότι πέρα από την βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, αυξάνει και την ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί κατά την άσκηση ένα μεγαλύτερο ποσοστό της V02 Max για περισσότερο χρόνο. Είναι όμως μονότονη και κουραστική για τους κολυμβητές, …

Προπόνηση αθλητών μικρής ηλικίας

Τα παιδιά και οι νέοι παρουσιάζουν τα ίδια φαινόμενα προσαρμογής σε επιβαρύνσεις αντοχής, όπως και οι ενήλικες (Kolher, 1997). Σήμερα οι κολυμβητές μικρής ηλικίας-περίπου 10 ετών, καλύπτουν πολλές φορές ίσως και περισσότερα από 2.5km σε κάθε προπονητική μονάδα. Αυτό δεικνύει την υπερφόρτισή τους, …

Οφέλη αερόβιας προπόνησης

Πολλοί αθλητικοί επιστήμονες έχουν δώσει έμφαση στην σημασία που έχει η άθληση για τον άνθρωπο. Ο Arnold (1991), τονίζει ότι η φυσική άσκηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή ασθενειών και τη διατήρηση της συνολικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα με την προπόνηση στο άθλημα της κολύμβησης, η καρδιά εκτελεί …

Διατροφή πριν τους αγώνες

1η ημέρα – Πρωϊνό: Γάλα με δημητριακά …