Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Εκπαιδευτικοί

Οι προπονητές την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 είναι:

1. Μπεϊντάρης Νικόλαος (Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Κολύμβηση, κάτοχος 5 υποτροφιών, M.Sc. Προπονητικής Υγρού Στίβου, υποψ. Ph.D. Προπονητικής Υγρού Στίβου ΣΕΦΑΑ). Μάθημα στα τμήματα: Ιππόκαμπος ΙΙΙ (7 έως 10 ετών), Προαγωνιστική (9 έως 12 ετών), Αγωνιστική (13 και άνω) & Ενήλικες.

2. Μασταλούδη Σοφία (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Μάθημα στο τμήμα: Ιππόκαμπος 1 (4 έως 6 ετών) .

3. Κασαγιάννη Ελευθερία (τελειόφοιτος ΣΕΦΑΑ-ειδικότητα κολύμβηση). Μάθημα στο τμήματα: Ιππόκαμπος 2 (6 έως 8 ετών), Προαγωνιστική (9 έως 12 ετών) & Ενήλικες.

4. Καρναχωρίτη Παρασκευή (πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Μάθημα στο τμήμα: Ιππόκαμπος 1 (4 έως 6 ετών).