Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Εκπαιδευτικοί

Οι προπονητές της εκπαιδευτικής περιόδου είναι:

Συντονιστής προγραμμάτων: Μπεϊντάρης Νικόλαος (Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Κολύμβηση/Τεχνική Κολύμβηση/Αθλητική Ναυαγοσωστική, κάτοχος 5 υποτροφιών, M.Sc. Προπονητικής Υγρού Στίβου, Ph.D. candidate Προπονητικής Υγρού Στίβου ΣΕΦΑΑ). Συντονιστής όλων των τμημάτων του Ομίλου : Ιππόκαμπος 1, 2, 3 (4 έως 8 ετών) – Προαγωνιστική (9 έως 12 ετών) – Αγωνιστική (13 και άνω) & Ενηλίκες (17 και άνω).

1. Μασταλούδη Σοφία (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Μάθημα στο τμήμα: Ιππόκαμπος 1 (4 έως 6 ετών) .

2. Κασαγιάννη Ελευθερία (τελειόφοιτη ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβηση). Μάθημα στο τμήματα: Ιππόκαμπος 2 (6 έως 8 ετών), Προαγωνιστική (9 έως 12 ετών) & Ενήλικες.

3. Ξηρομερίτης Γρηγόρης (πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Μάθημα στο τμήμα: Ιππόκαμπος 1 (4 έως 6 ετών).