Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όλοι οι προπονητές του Ομίλου είναι πτυχιούχοι των ΤΕΦΑΑ:

1. Μπεϊντάρης Νικόλαος (Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Κολύμβηση, κάτοχος 5 υποτροφιών, M.Sc. Προπονητικής Υγρού Στίβου, υποψ. Ph.D. Προπονητικής Υγρού Στίβου ΣΕΦΑΑ). Μάθημα στα τμήματα: Ιππόκαμπος ΙΙΙ (7 έως 10 ετών), Προαγωνιστική (8 έως 12 ετών), Αγωνιστική (12 και άνω) & Ενήλικες.

2. Σεβδαλής Παναγιώτης (τελειόφοιτος ΣΕΦΑΑ-ειδικότητα κολύμβηση, πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση, πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Μάθημα στο τμήματα: Ιππόκαμπος Ι (4 έως 6 ετών), Προαγωνιστική (8 έως 12 ετών) & Ενήλικες.

3. Μασταλούδη Σοφία (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Μάθημα στο τμήμα: Ιππόκαμπος 1.

Επίβλεψη-επιτήρηση ναυαγοσωστικής κάλυψης:

1. Ζωγράφος Αντώνης (Πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση, πτυχιούχος διπλώματος Ναυαγοσωστικής). Επίβλεψη-επιτήρηση στο τμήμα : Ιππόκαμπος 1