Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Αερόβια προπόνηση: φυσιολογικές προσαρμογές και καρδιακή λειτουργία

Μπεϊντάρης Ν. & Μαραμαθά Α.

Εισαγωγή. Ερευνήθηκαν τα οφέλη της αερόβιας προπόνησης στις φυσιολογικές προσαρμογές και στην καρδιακή λειτουργία, με σκοπό να προσδιοριστεί το εύρος των μεταβολών τους.

Μέθοδος. Από την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων (pubmed, scopus, sport discus, Heal-link), μελετήθηκαν 77 πρωτότυπα άρθρα και 8 βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις.

Αποτελέσματα. Με την αερόβια προπόνηση βελτιώνεται : η πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων, ο όγκος του αίματος και της αιμοσφαιρίνης, η καλή χοληστερόλη, η αύξηση της αιματικής ροής στον εγκέφαλο, η αναπνευστική χωρητικότητα, ο αριθμός και ο όγκος των μιτοχονδρίων, η οστική πυκνότητα. Επίσης, τα αποθέματα μυϊκού γλυκογόνου, η κατανάλωση λιπαρών οξέων, η έκκριση ενδομορφινών, η ευαισθησία της ινσουλίνης, η κυκλοφορία των κυττάρων του ανοσοποιητικού, η καθυστέρηση της φθοράς των χρωμοσωμάτων, η αύξηση του μεταβολισμού, η αντικαρκινική δράση, η δημιουργία νέων εγκεφαλικών κυττάρων.

Όσον αφορά την επίδραση στη λειτουργία της καρδιάς παρατηρήθηκε : βέλτιστη απόδοση συμπαθητικού τόνου, υπεροχή παρασυμπαθητικού στην ηρεμία, υπερτροφία, αριστερή κοιλία με μεγάλη χωρητικότητα, έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, ανάπτυξη πλούσιου δικτύου παράπλευρης κυκλοφορίας, ενδυναμωμένη επάρκεια της φυσικής διαστολής. Συμπεράσματα. Από την κριτική αξιολόγηση των ερευνών εξηγήθηκαν τα πολλαπλά οφέλη που αφορούν την αερόβια προπόνηση.

Βιβλιογραφία.

WOLIN K.Y, YAN Y., COLDITZ G.A. and LEE I.M. Physical activity and colon cancer prevention: a meta-analysis. Brit Journ of Canc, 100, 611–616, 2009.

KATZMARZYK P.T., CHURCH T.S., CRAIG C.L. and BOUCHARD C. Sitting Time and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer. Med Sci Sports Exerc, 41, 998-1005, 2009.

ERICKSON K.I et al. Aerobic fitness is associated with hippocampal volume in elderly humans. Hippokampus, 19, 1030-1039, 2009.