Α.Ο. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Beidaris Nikolaos 

 

“Σκοπός του ομίλου είναι η ηθική εξύψωση όσων έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση του σώματος με διάφορα αθλήματα, η διατήρηση και βελτίωση της καλής φυσικής καταστάσεως, η απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία, η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος.”

  • Πτυχιούχος (B. Sc.) Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας με ειδικότητα Κολύμβηση. Επιπρόσθετες ειδικότητες: Τεχνική Κολύμβηση (Γ.Γ.Α.) & Αθλητική Ναυαγοσωστική
  • Μεταπτυχιακό (Master of Science) Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας, Τομέας Προπονητική Υγρού Στίβου
  • Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας (Ph. D. candidate), Τομέας Προπονητική Υγρού Στίβου
  • Διδάσκων Κολύμβησης στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας: χειμερινό & εαρινό εξάμηνο 2011-12
  • Κάτοχος 5 υποτροφιών: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (3) & Κληροδοτημάτων υποτροφιών & βραβείων (2)
  • Δίπλωμα επαγγελματία ναυαγοσώστη από το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας, προϋπηρεσία έξι καλοκαιρινών περιόδων
  • Προπονητής κολύμβησης: Α.Ο. Ιππόκαμπο, Αρμενική, Αιγέα Βούλας, Δήμο Ηλιουπόλεως
  • Καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε δημόσια & ιδιωτικά σχολεία από το 2005 έως σήμερα
  • Μετάφραση των Κεφαλαίων Ελευθέρου & Υπτίου του βιβλίου Swimming Fastest του E.W. Maglishco το οποίο είναι Πανεπιστηµιακό σύγγραµµα από το 2010
  • 25 Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια/βιβλία Research Gate – Σύνδεσμος εργασιών